Zuidasdok

Een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland is de Zuidasdok. Dit project dient voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad. Zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Project Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Zuidasdok

Werkzaamheden project Zuidasdok

De Zuidas ontwikkelt zich tot het tweede centrum van Amsterdam. Een top locatie waarin werken, wonen en voorzieningen worden gecombineerd. Dit met een sterk internationaal karakter. Steeds meer mensen reizen van en naar de wijk, of doen het gebied aan op hun reis naar elders. Hierdoor is het nu al erg druk op de snelweg A10 Zuid en op station Amsterdam Zuid. Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken, komen er de komende jaren duizenden woningen en vierkante meters kantoorruimte bij. De plannen van project Zuidasdok:

  • Vernieuwen en uitbreiden station Amsterdam Zuid
  • Verbreden en deels ondergronds brengen snelweg A10 Zuid
  • Herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
  • Herinrichten openbare ruimte stationsgebied

Opdrachtgevers Zuidasdok

De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn: het Rijk, de provincie Noord-Holland, vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok.

Vernieuwing station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid is hard op weg het een na grootste station van Amsterdam te worden. Om de huidige en toenemende reizigersaantallen op te vangen is een uitbreiding van het station nodig. Zo komt er straks één vervoersknooppunt waar trein, metro, tram en bus samenkomen. Al het openbaar vervoer bevindt zich straks op korte afstand van elkaar en zo kunnen reizigers  straks snel en comfortabel overstappen. De metro’s van de Noord/Zuidlijn en de trams van de Amstellijn krijgen hier hun begin- en eindpunt. Ook zullen er internationale treinen te zien zijn bij het station. Aan de zuidzijde van station Amsterdam Zuid is ruimte gereserveerd voor een extra perron en een 5e en 6e spoor.

Werken aan soortgelijke projecten?

Bekijk alle vacatures in de infra

De A10 Zuid ondergronds

De A10 Zuid vormt het portaal van de regio Amsterdam en is een van de drukste snelwegen van Nederland. Met name bij de afritten S108 en S109 loopt het regelmatig vast tijdens de spits. De bereikbaarheid van Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad is erg afhankelijk van dit stuk snelweg. Een goede doorstroming van het verkeer is essentieel en aanpassingen zijn daarom noodzakelijk. De A10 Zuid verdwijnt onder de grond om ruimte te maken voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Het stuk snelweg in de betreffende omgeving, wordt in twee tunnels aangebracht. Hierdoor ontstaat bovengronds ruimte voor een hoogwaardig vervoersknooppunt.

Van vier naar zes rijstroken

De verbreding van de A10 Zuid vindt plaats tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Dit is een traject van circa zes kilometer. Aan de huidige vier rijstroken per rijrichting worden twee rijstroken toegevoegd. In totaal dus zes rijstroken per rijrichting. Om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren, wordt er onderscheid gemaakt in het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer. Voor het doorgaand verkeer zijn vier rijstroken beschikbaar en voor het bestemmingsverkeer twee rijstroken.

Werken aan soortgelijke projecten?

Solliciteer direct

Nieuwe passage voor station Amsterdam Zuid

Station Amsterdam Zuid wordt in de komende jaren uitgebreid met een extra stationsentree. De bouw van deze extra stationspassage begint met het dak bestaande uit zeven delen. Deze dakdelen komen onder de vier metrosporen, de vier treinsporen én op de plek waar mogelijk in de toekomst een vijfde en zesde treinspoor komt. Het is immers de bedoeling dat de Thalys en Eurostar vanaf station Amsterdam Zuid gaan vertrekken. Het eerste dakdeel ligt inmiddels netjes op zijn plek onder de treinsporen 2 en 3. In 2021 worden opnieuw twee dakdelen in elkaar geschoven onder metrospoor 1 en treinspoor 4.

Vacatures Zuidasdok

Project Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten in Nederland. Maar zo zijn er nog vele andere, uitdagende projecten waar je als professional je steentje aan bij kunt dragen. Er is altijd vraag naar technisch personeel die Nederland beter bereikbaar willen maken. Ook vanuit Or-Quest zijn wij continu op zoek naar professionals uit de bouw, infra en industrie. Wil jij graag een bijdrage leveren aan projecten in de bouw, infra of industrie? Solliciteer dan direct via Or-Quest.