Welk verhaal vertellen de 200 vacatures op de Or-Quest website?

De coronacrisis zet 40.000 banen in de bouw op de tocht, zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. In de breedte kan dat zo zijn; voor hoogopgeleide specialisten ligt dat anders. Welk verhaal vertellen de 200 vacatures op de site van detacheringsbureau Or-Quest in Drachten? (bron: Leeuwarder Courant)

vacatures

Tien jaar geleden

Jelmer Spijksma begon midden in de vorige crisis, tien jaar geleden, als ondernemer. En eerlijk is eerlijk, toen Mark Rutte op 15 maart de coronacrisis voor geopend verklaarde, sloeg de paniek toe: daar gáán we weer.

Spijksma is met Or-Quest actief in de de bouw, de infra en de industrie. Vanuit kantoren in Drachten, Zwolle en Delfzijl detacheert het bureau hoog opgeleide specialisten bij complexe projecten. Werkvoorbereiders, uitvoerders, tekenaars, constructeurs, engineers, dat soort vaklieden. In de vier noordelijke provincies zijn er dagelijks zo’n 100 tot 150 in touw.

Effecten van de coronacrisis

,,Je zag half maart dat een aantal opdrachtgevers onmiddellijk naar de algemene voorwaarden greep. Bij drie of vier partijen hebben we water bij de wijn gedaan. Werkten we voor kostprijs. De grap is: dat levert nu alweer iets op.’’ Hij denkt zeker niet lichtvaardig over de effecten van de coronacrisis op de economie. ,,Aan de andere kant: de bouw en de infra zitten goed in het werk en goed in de orders. Iedereen vraagt zich af of dat zo blijft. Ik denk dat er geen reden is om daar somber over te zijn.’’

Hij wijst op de energietransitie, die belangrijke investeringen aanjaagt. En op de rol van de overheid die als opdrachtgever, maar ook indirect via nieuwe wetgeving, subsidiebeleid en steunpakketten structurele bestedingen aanmoedigt. Ze vormen het fundament voor grote noordelijke projecten zoals de bouw van een waterstoffabriek, een biokerosinefabriek en een biomassacentrale in de Eemshaven. ,,Bij alle drie zijn wij betrokken. En we weten dat er nog heel veel staat aan te komen.’’

Los daarvan moeten er altijd wegen aangelegd en dijken versterkt. In de praktijk, zegt Spijksma, is Or-Quest met alle grote bouwprojecten in het Noorden verbonden. ,,En vaak in alle fases. Eerst bij het bouwrijp maken, dan bij de bouw, en daarna bij het werkend maken van de fabrieken.’’

Hardnekkig tekort aan techneuten

In veel actuele beschouwingen over de bouw en de infra wordt de stelling betrokken dat werkgevers door de coronadip eindelijk weer ruim kunnen kiezen uit goede kandidaten. ,,Kiezen?’’, zegt Spijksma. ,,Dat is niet zo. Er blijft een hardnekkig tekort aan techneuten. Heb je nu een vacature voor een calculator of een tekenaar? Sterkte!’’

Er dreigt verscherping van dit probleem, stelt hij, doordat voor de pioniersfuncties in bijvoorbeeld de waterstofindustrie geen of in elk geval veel te weinig mensen zijn opgeleid. ,,We willen van alles verduurzamen, maar we er wordt wel eens vergeten dat we ook mensen nodig hebben die de wensen kunnen verwezenlijken. Ik vind dat hier een collectieve taak ligt voor onderwijs en ondernemers.’’ Wellicht bieden de omscholingspotten in het kader van de coronacrisis aanknopingspunten voor het Noorden om met opleidingscentra aan de slag te gaan, suggereert hij.

Recruitment marketing

Or-Quest (Or is Frans voor goud, quest is Engels voor zoektocht) werft vooral online, waarbij marketeers het voorwerk doen. Zij maken omschrijvingen van drijfveren en gedrag van de gezochte kandidaten en zoeken uit hoe die te prikkelen zijn. ,,Als we bijvoorbeeld weten dat werkvoorbereiders elke zaterdag de Cobouw lezen, gaan we daar zitten. We plaatsen er content die hen aanspreekt.’’

Kantoren als ontmoetingsplek

Tot voor kort ambieerde Spijksma landelijke dekking. ,,Dat heb ik losgelaten. In ons jongste tweejarenplan kiezen we voor stevige verankering in de regio’s. We willen eerst de beste in Noord- en Midden-Nederland zijn. Daar kan landelijke dekking uit voortkomen, maar het is geen doel meer. Je moet zitten waar je business zit.’’ Vandaar dat kantoor nummer drie in Delfzijl staat, pal naast de Eemshaven.

Het Drachtster kantoor aan de Dopheide is inmiddels te klein. De dozen voor een verhuizing naar de Lavendelheide staan klaar. Een kantoor, is dat niet ouderwets? ,,Absoluut niet. Ik denk dat het kantoor meer en meer aan betekenis wint als ontmoetingsplek.’’