Wat zijn ATV Dagen?

ATV staat voor arbeidstijdverkorting en zijn roostervrije uren. Het aantal werkdagen per jaar van een werknemer wordt hiervoor verkort. ATV dagen zijn een lange tijd terug ingevoerd om meer technische banen te creëren in de bouw, civiele sector en industrie. Doordat medewerkers minder uren werken is er immers meer werk beschikbaar voor andere mensen.

Momenteel komt de regeling nog steeds voor binnen bepaalde cao’s. Met name organisaties in de bouw, infra en techniek maken nog veel gebruik van deze regeling.

Toepassing van ATV volgens de wet

Er bestaat geen wettelijk recht op ATV, deze dagen zijn namelijk niet wettelijk geregeld. De arbeidstijdverkorting wordt namelijk geregeld door middel van de cao of in de arbeidsovereenkomst. Ook In sommige bedrijfsregelingen is arbeidstijdverkorting opgenomen. Het aantal uren en hoe deze gebruikt kunnen worden door een medewerker, is hierin vastgelegd. Ook is het mogelijk dat een werkgever ATV uren toekent zonder dit vast te leggen in een cao of bedrijf reglement.

Het opnemen van ATV dagen

Hoe jij je ATV uren opneemt is veelal afhankelijk van wat er in de cao of het bedrijfsreglement is opgenomen. Zo kan het zijn dat jij zelf de vrijheid hebt om te kiezen wanneer je arbeidstijdverkorting opneemt. Maar, het is ook mogelijk dat de werkgever de Atv-dagen inroostert. Dan bepaalt het bedrijf, al dan niet in samenspraak met de werknemer, wanneer de opgespaarde uren worden opgenomen.

Regels voor ATV dagen

ATV uren verschillen van vakantiedagen en daarom zijn er ook andere regels. Zo is het vaak niet toegestaan om de ATV dagen mee te nemen naar een volgend jaar. Overgebleven uren worden dan uitbetaald door de werkgever. Ben jij benieuwd hoe de arbeidstijdverkorting voor jou is geregeld? Dit kun je terugvinden in de cao of in jouw arbeidscontract.

ATV vs. ADV

Zowel ATV (arbeidstijdverkorting) als ADV (arbeidsduurverkorting) zijn roostervrije uren. Ze worden beide ingezet om het aantal dagen dat een werknemer per jaar aan het werk is te verkorten.

Het verschil tussen ADV dagen en ATV Dagen zit in de manier waarop het aantal werkdagen wordt verkort. Bij ATV heeft een werknemer meer vrije uren of dagen. Deze worden door de werkgever, vaak in overleg met de werknemer, ingepland. In het geval van ADV wordt de werkweek ingekort. Zo wordt een werkweek van 40 uur ingekort naar 38 uur. Hierdoor bouwt een medewerker twee ADV uren per week op. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opnemen van ADV uren. Zo kan een werknemer één dag in de week korter werken, iedere dag structureel minder uren werken of één keer in de week een middag vrij nemen. Bij ATV bepaalt de werkgever de roostervrije dagen. Doet een werkgever dit niet, dan zijn de uren vrij op te nemen door de werknemer.