Wat zijn ADV Dagen?

ADV staat voor arbeidsduurverkorting. In tegenstelling tot vakantiedagen is het recht op ADV dagen of ATV dagen wettelijk niet vastgelegd. Afspraken over deze dagen vind je in je cao of bedrijfsregeling. Zo kan er in de cao staan dat je de uren vrij mag opnemen. Of dat je werkgever de dagen zelf in het rooster verwerkt.

Arbeidsduurverkorting bouw je op door meer uren te werken dan dat in de arbeidsovereenkomst is vastgesteld. Bijvoorbeeld wanneer je 40 per week werkt, maar een contract hebt voor 38 uur per week. In dit geval bouw je iedere week 2 uren adv op. Deze uren kun je vervolgens gebruiken om op een ander moment verlof te nemen. Wanneer je ziek bent, bouw je in principe geen ADV uren op.

Waarom ADV dagen?

ADV werd tientallen jaren geleden ingevoerd voor het creëren van meer werkgelegenheid. Doordat werknemers minder uren of dagen werken, kunnen andere mensen het werk invullen. Destijds werden hierdoor meer banen in de technische sectoren gecreëerd.  Tegenwoordig wordt arbeidsduurverkorting nog gebruikt in de bouw, civiele techniek en industrie.

Wanneer ADV dagen opnemen?

ADV dagen zijn niet altijd vrij opneembaar. Vaak staan er afspraken over het opnemen van de uren in de cao of het arbeidscontract. Werknemers mogen wettelijke vakantiedagen nog tot een half jaar na het jaar van opbouw opnemen. Bij arbeidsduurverkorting is deze wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn niet van toepassing. Gebruikelijk is een verjaringstermijn van een kwartaal, maar afspraken hierover zijn vaak terug te vinden in de cao of je contract. In veel gevallen moeten ADV uren opgenomen in hetzelfde kalenderjaar als dat ze zijn opgebouwd. Daarnaast hoeven werkgevers niet-opgenomen adv dagen niet uit te betalen bij het einde van het dienstverband. In andere gevallen is een werknemer wel vrij om te bepalen wanneer hij dagen op wilt nemen. De precieze afspraken zijn afhankelijk van wat er in de cao of het contract staat.

Mag je ADV dagen meenemen naar volgend jaar?

Een werkgever is vrij om te bepalen hoe er met ADV dagen wordt omgegaan. De meeste bedrijven hanteren echter de regel dat de dagen moeten worden opgenomen in het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat niet opgenomen uren vervallen per 31 december van het betreffende kalenderjaar. Omdat er geen wettelijke verjaringstermijn bestaat voor dergelijke dagen kan het zo zijn dat de ADV dagen mee te nemen naar het volgende jaar. Kijk hiervoor je cao of arbeidscontract na. Wanneer er niets geregeld is over het verjaringstermijn blijven de dagen staan en kunnen ze niet komen te vervallen.

Het uitbetalen van ADV uren

ADV of ATV dagen mogen uitbetaald worden gedurende het dienstverband, tenzij de cao anders bepaalt. Dit verschilt echter per cao of bedrijfsreglement. Wanneer er geen afspraken gemaakt zijn over het uitbetalen van openstaande ADV of ATV dagen dan is de werkgever niet verplicht om openstaande uren uit te betalen.

Het verschil tussen ADV en ATV

Zowel ATV (arbeidstijdverkorting) als ADV (arbeidsduurverkorting) zijn roostervrije uren. Ze worden beide ingezet om het aantal dagen dat een werknemer per jaar aan het werk is te verkorten.

Het verschil tussen ADV dagen en ATV Dagen zit in de manier waarop het aantal werkdagen wordt verkort. Bij ATV dagen heeft een werknemer meer vrije uren of dagen. Deze worden door de werkgever, vaak in overleg met de werknemer, ingepland. In het geval van ADV wordt de werkweek ingekort. Zo wordt een werkweek van 40 uur ingekort naar 38 uur. Hierdoor bouwt een medewerker twee ADV uren per week op. Er zijn verschillende mogelijkheden voor het opnemen van ADV uren. Zo kan een werknemer één dag in de week korter werken, iedere dag structureel minder uren werken of één keer in de week een middag vrij nemen. Bij ATV bepaalt de werkgever de roostervrije dagen. Doet een werkgever dit niet, dan zijn de uren vrij op te nemen door de werknemer.