Wat is het Bouw Informatie Model?

Het Bouw Informatie Model is een digitaal model van een bestaande of geplande constructie. Andere namen voor het model zijn Bouwwerk Informatie Model of BIM. BIM een internationaal erkend model en in het Engels Building Information Model genoemd.

BIM omvat alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Aan deze kenmerken wordt informatie gekoppeld. Naast de positie of afmetingen van een object kan er ook extra informatie aan het model worden toegevoegd. Voorbeelden zijn het te gebruiken bouwmateriaal, de verloop van het leidingwerk en de kosten.

De informatie in dit model dient als input voor het nemen van beslissingen tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw. Het BIM-Model is een kennisbron voor alle aaneengesloten partners. Het uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams samenwerken. Deze integrale samenwerking start voorafgaand aan een project bij de architect en het model ondersteunt in meerdere levensfasen van een gebouw.

Wat staat er in het Bouw Informatie Model?

In het Bouw Informatie Model staan alle benodigde gegevens voor het realiseren van een bouwproject. De gegevens staan  centraal opgeslagen. Voorbeelden van gegevens die in het BIM-Model staan zijn: berekeningen, calculaties, planningen, rapporten en technische tekeningen. Doordat de gegevens in het model te raadplegen zijn door alle aangesloten partijen is de informatie altijd en overal beschikbaar.

Hoe werkt het Bouw Informatie Model in de praktijk?

Tijdens een bouwtraject zijn de verschillende betrokken partijen verantwoordelijk voor het toevoegen van informatie aan het model. Van architect tot aannemer vult gedurende het project gegevens toe aan het model. Deze gegevens worden vervolgens samengevoegd en over elkaar heen gelegd. Gezamenlijk vormt er zich zo een compleet 3D-model. Ook na de bouw kan het model  nog worden aangevuld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij renovaties of onderhoud.

Een BIM-Model geeft hierdoor een volledig overzicht van een gebouw inclusief materiaal, afwerking en hoeveelheden. Het wordt daarom vaak gekoppeld aan een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

Bouw informatie model - REVIT

Wie werken er met het Bouw Informatie Model?

Het werken met BIM biedt voordelen door de gehele bouwketen. Het wordt daarom gebruikt door alle betrokken partijen. Via open standaarden wisselen opdrachtgevers, architecten, aannemers en installateurs informatie uit. Deze informatie wordt één keer ingevoerd en is voor alle partijen toegankelijk. BIM vormt hiermee een nieuwe samenwerkingsvorm.

Niet alle functies binnen de bouw komen in aanraking met het bouw Informatie Model. Binnen deze organisaties is het vaak de BIM-Modelleur die verantwoordelijk is voor het beheer van het model. Ook is hij of zij verantwoordelijk voor doorontwikkeling van het model en de software.

BIM vs. CAD

Het grootste verschil tussen BIM en CAD is dat BIM een methodiek is in plaats van software. Hierbij wordt CAD-software gebruikt voor het maken van de 3D-tekeningen. Een andere populair programma voor het tekenen in BIM is Autodesk Revit.

 Voordelen van BIM

Het werken met het Bouw Informatie Model heeft belangrijke voordelen die wij hieronder kort opsommen:

  1. Tijdswinst

Doordat informatie altijd en overal toegankelijk is kennen projecten een kortere doorlooptijd. Het model is leidend voor integrale afstemming tussen de partners binnen een bouwproject. Dit betekent minder tijd voor informatieoverdracht en een betere samenwerking.

  1. Verbetering van de onderlinge communicatie

Alle benodigde informatie voor het bouwproject staat centraal opgeslagen in het 3D-informatiemodel. Hierdoor is de communicatie eenduidiger, efficiënter en transparanter. Daarnaast is de kans op miscommunicatie en fouten minder.

  1. Verlaging van de faalkosten

De faalkosten door het werken met het Bouw Informatie Model liggen 5 tot 10% lager ten opzichte van traditionele methoden. Er treedt minder verlies op van data. Hierdoor wordt er een betere continuïteit bereikt.

  1. Integratie van ketens

Alle informatie wordt opgeslagen in één centraal model en hierdoor werken de partners een stuk efficiënter. Alle aangesloten partijen raadplegen dezelfde informatiebron. Dit maakt communiceren een stuk eenvoudiger. Omdat de correcte informatie altijd beschikbaar is is de kans op miscommunicatie een stuk lager.

Naast deze vier voordelen zijn er nog een aantal voordelen die het werken met het Bouw Informatie Model met zich meebrengt:

  • Consistentie in alle tekeningen, berekeningen, planningen en overige data;
  • Inzicht en visualisatie van projecten voordat een gebouw daadwerkelijk gebouwd is;
  • Hergebruik van gegevens voor andere projecten; objecten of onderdelen hoeven slechts een keer getekend te worden;
  • Alle plattegronden komen overeen met daadwerkelijke gevelaanzichten, doorsneden en details.

Kortgezegd is BIM de oplossing die ervoor zorgt dat alle relevante informatie voor-, tijdens- en na een bouwproject centraal is opgeslagen. Alle informatie is altijd en overal toegankelijk en wordt gebruikt en beheerd in een digitaal 3D-model. Alle betrokken partijen hebben toegang tot en werken met dezelfde informatie. Daardoor zijn alle ketenpartners ten alle tijden op de hoogte van de actuele status en eventuele wijzigingen binnen projecten.

BIM kansen op de arbeidsmarkt

Nederland behoort tot de meest vooruitstrevende landen op het gebied van  BIM.  Er is veel vraag naar professionals die overweg kunnen met het Bouw Informatie  Model. Vanuit Or-Quest hebben wij een voortdurend aanbod aan BIM vacatures. Ook wanneer er geen passende vacature op de website staat kunnen wij wat voor jou betekenen.  Or-Quest heeft namelijk een groot netwerk en directe ingangen bij topwerkgevers in de bouw, infra en industrie. Veel van deze opdrachtgevers zijn doorlopend op zoek naar professionals. Hierdoor kunnen wij jouw CV goed onder de aandacht brengen. Stuur daarom jouw open sollicitatie en zet ons aan de slag om jouw droombaan te vinden.

Wel op zoek naar een nieuwe uitdaging? Maar eerst nog even je CV updaten voordat je wilt solliciteren? Lees dan onze tips voor een Gouden CV.