Wat is Civiele Techniek?

De letterlijke vertaling van Civiele Techniek is burgerlijke techniek. Van oorsprong was dit de burgerlijke variant van de militaire techniek. De sector houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van alle infrastructuur en groenvoorzieningen. Het doel van het vakgebied is het bevorderen van de mobiliteit en bereikbaarheid van burgers en bedrijven. Een goed voorbeeld van het belang is dat hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen. Hiervoor is de kwaliteit van het wegennet namelijk erg belangrijk.

Een wegennet is een belangrijk onderdeel van de Civiele Techniek. Andere bewegende delen die verbonden zijn aan wegen behoren ook tot de sector. Hierbij kun je denken aan viaducten, bruggen maar ook aan verkeerslichten. Naast autowegen behoort ook de waterbouw tot de Civiele Techniek. Men houdt zich dus ook bezig met kanalen, havens, rivieren, dijken en kades.

Toepassingen van Civiele Techniek

Civiele Techniek is een toegepaste wetenschap gericht op het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van openbare werken. Het gaat hierbij om werken die vastzitten in de grond. Voorbeelden hiervan zijn wegen, spoorwegen, bruggen, rivieren en kanalen. Naast al het zichtbare, behoort ook de ondergrondse infrastructuur tot het vakgebied. Hiermee bedoelen we niet enkel verkeerstunnels, maar ook rioleringen, leidingen en kabels.

Disciplines binnen de Civiele Techniek

De Civiele Techniek is een erg brede sector en kent verschillende disciplines en specialisaties. Er wordt onderscheid gemaakt in: Natte Civiele Techniek, Droge Civiele Techniek en Aangepaste Civiele Techniek.

Wat kun je met Civiele Techniek?

Civiele Techniek is een breed vakgebied. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er zeer veel disciplines binnen de Civiele Techniek waarbinnen je je goed kunt specialiseren. Ook de mogelijke functies zijn zeer divers. Welke richting je kiest is afhankelijk van jouw voorkeur. Wanneer je interesses in het onderzoeksgebied liggen kun je aan de slag binnen de wetenschappelijke kant van het vakgebied. Van bouwbedrijven, overheden en ingenieursbureaus, overal leveren civiele ingenieurs een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De kans dat je snel na je wetenschappelijke studie een baan vindt is dan ook groot.

Ook met een praktijkgerichte instelling zijn er veel mogelijkheden voor een civiel techneut. Ingenieursbureaus, aannemers, overheid (gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat) en bijvoorbeeld vastgoedontwikkelaars zijn veelal op zoek naar civiele techneuten.

Functies binnen de Civiele Techniek

Civiele techneuten hebben veel mogelijkheden en komen terecht in uiteenlopende functies. Voorbeelden hiervan zijn constructeur, projectcoordinator, uitvoerder, tekenaar, projectleider of werkvoorbereider. Welke functie bij je past is afhankelijk van de combinatie tussen jouw hard- en softskills. Ben jij bijvoorbeeld erg goed met rekenen en erg nauwkeurig dan past de rol van constructeur of calculator erg goed. Ben jij juist creatief? Dan past de functie van civiel ontwerper misschien wel heel goed bij je. Naast deze twee zeer uiteenlopende voorbeelden zijn er ook functies die veel vragen van jouw organisatorische kwaliteiten. Voorbeelden hiervan zijn de functies: werkvoorbereider, projectorganisator of projectleider. Deze functies, die verschillen in mate van verantwoordelijkheid, zijn vooral gericht op het zo goed mogelijk begeleiden en leiden van een civiel bouwproject.

Met een opleiding Civiele Techniek kun je dus veel kanten op. Een civiele techneut beschikt namelijk over een goede combinatie van technische kennis met know-how van infrastructuur en duurzaamheid. Dit maakt een professional de ideale kandidaat voor aannemers, ingenieursbureaus of de (lokale) overheid.

Civiele Techniek - Or-Quest

Waarom Civiele Techniek studeren?

Civiele Techniek is gericht op studenten met interesse in organiseren, ontwerpen en het bouwen van (grote) civiele projecten. Naast de aanleg van nieuwe werken zijn civieltechnisch ingenieurs ook bezig met renovatie, onderhoud en beheer van bestaande werken. Naast een groot belang van het werk voor de Nederlandse bevolking is er dus ook erg veel werkgelegenheid binnen het vakgebied. Momenteel is er een groot tekort aan professionals met een civieltechnische achtergrond, daarom is de baankans na het afronden van je studie erg groot.

Naast baankansen voor starters is het binnen de Civiele Techniek goed mogelijk om jezelf door te ontwikkelen. Omdat goede werknemers erg schaars zijn, zijn werkgevers vaak bereidt om te investeren in werknemers. Ook het salaris en de secundaire voorwaarden waarmee de professional binnen de sector mee te maken krijgt zijn erg goed te noemen. Naast een hoog startsalaris heeft men in veel gevallen vaak recht op 25 vakantiedagen en 15 adv dagen of atv dagen. Door de huidige en komende klimaatsveranderingen zal er ook in de toekomst veel vraag zijn naar civieltechnische arbeidskrachten.

Is Civiele Techniek moeilijk?

De hbo-opleiding Civiele Techniek is goed te doen voor een student die goed is in exacte vakken. Met name wiskunde en natuurkunde zijn twee vakken die veel terugkomen tijdens de opleiding Civiele Techniek. Omdat goede kennis op deze vakken zo belangrijk zijn, zijn er een aantal toelatingseisen voor de hbo-opleiding Civiele Techniek. Zo kun je met de opleiding starten met:

 • Een mbo-niveau 4 diploma;
 • Een havo diploma met profiel Natuur en Gezondheid (Natuurkunde of NLT vereist);
 • Een havo diploma profiel Natuur en Techniek;
 • Een vwo diploma profiel Economie & Maatschappij (Natuurkunde vereist);
 • Een vwo diploma opleiding profiel Natuur & Gezondheid (Natuurkunde of NLT vereist);
 • Een afgeronde vwo opleiding profiel Natuur & Techniek;

Wanneer je niet voldoet aan bovenstaande toelatingseisen is het mogelijk om aan de opleiding te starten door middel van een zogeheten deficiëntietoets. Deze toets is vereist wanneer je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt. Door het wegwerken van jouw achterstand (op het gebied van exacte vakken) en het aantonen dat je de vereiste kennis bezit. Dit kan door middel van succesvol afleggen van de deficiëntietoets.

Een wo-studie Civiele Techniek is pittig. Het tempo op de universiteit ligt hoger dan op het vwo of het hbo. De opleiding is goed te doen wanneer je je inspant en er vol voor gaat. Voor de wo-opleiding Civiele Techniek is het belangrijk dat je goed bent in de exacte vakken. Met name Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie zijn onderdelen die terugkomen tijdens de studie.

Toelatingseisen voor wo opleiding civiel

Wanneer je van het vwo komt is het een toelatingseis dat je minimaal zevens hebt gehaald voor de vakken Wiskunde B en Natuurkunde. Hbo-studenten met een havo- of mbo-vooropleiding moeten voorafgaand aan de inschrijving aan de universiteit de volgende deficiëntietoetsen ten opzichte van het vwo-niveau succesvol afronden:

 • Wiskunde B of T;
 • Natuurkunde, geldt voor alle bacheloropleidingen met uitzondering van Computer Science and Engineering en Technische Wiskunde ;
 • Scheikunde, geldt alleen voor Applied Earth Sciences, Life Science & Technology, Molecular Science & Technology, Klinische Technologie en Nanobiology;
 • Biologie, geldt alleen voor Nanobiology en Klinische Technologie.

Civiele Techniek competenties

Een civiel ingenieur heeft een goed technisch inzicht en combineert dat met analytisch vermogen. Omdat de sector veel in ontwikkeling is, denk aan een veranderend klimaat en verduurzaming, heeft hij of zij een innovatieve instelling. Voor veel functies binnen de Civiel Techniek is het belangrijk om goed te kunnen plannen en organiseren. Als professional ben je namelijk vaak betrokken bij zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase. Wanneer je werkt in de Civiele Techniek krijg je veel te maken met projectteams. Het is daarom belangrijk dat je goed kunt samenwerken en communiceren.

Projectteams Civiele Techniek

Omdat je als civiel ingenieur te maken krijgt met veel verschillende interne- en externe belanghebbenden is het belangrijk dat je beschikt over inlevingsvormen en je flexibel bent. Tegenover opdrachtgevers ben je klantgericht en professioneel. Tenslotte is stressbestendigheid een belangrijke eigenschap. Vaak werk je aan projecten met veel tijdsdruk en daarnaast kunnen er veel dingen fout gaan. Het is daarom belangrijk dat jij rustig blijft en denkt in oplossingen.

Waar Civiele Techniek studeren?

De hbo-opleiding Civiele Techniek is in Nederland te volgen aan negen verschillende hogescholen, te weten:

 • Hogeschool Inholland;
 • NHL Stenden Hogeschool;
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;
 • Avans Hogeschool;
 • De Haagse Hogeschool;
 • Saxion Hogeschool;
 • Hogeschool Rotterdam;
 • HZ University of Applied Science;
 • Hogeschool Windesheim.

De wo-opleiding Civiele Techniek is te volgen op de TU Delft of de TU Twente. Een belangrijk verschil tussen de opleidingen is dat de opleiding in Twente meer gecombineerd is met management en economie. De studie in Delft is meer exact en technisch. Daarnaast biedt de TU Delft een ruimer aanbod aan mastertracks (specifieke richtingen binnen een masteropleiding).

Baankansen met een diploma civiel

De sector Civiele Techniek biedt goede mogelijkheden voor pas-afgestudeerde professionals. Het merendeel van de bedrijven in de sector verwacht een toenemende vraag naar civiel technici. Naast het geringe aantal nieuwe werkkrachten is de vergrijzing binnen de sector een groot probleem. Met name binnen de overheid is dit een hot topic.

Over het algemeen zijn jonge civiel ingenieurs na het behalen van hun opleiding dan ook snel aan het werk. 80% van de afgestudeerden vindt binnen een half jaar een baan. Omdat er momenteel veel vraag is naar technisch professionals is het startsalaris van € 2.500 ook ruim bovengemiddeld.

Aan de slag via Or-Quest

Bij Or-Quest zijn wij doorlopend op zoek naar starters en ervaren krachten binnen de Civiele Techniek. Het is misschien niet heel lastig om een baan te vinden in de sector, maar graag wil jij een goede keuze maken. Vanuit Or-Quest zijn wij gespecialiseerd in de civiele sector, waardoor wij de markt erg goed kennen. Hierdoor kunnen wij jou goed helpen bij het vinden van een passende werkplek waarmee jij een goede start op de arbeidsmarkt kunt maken.

Bekijk daarom ons aanbod aan banen in de Civiele Techniek. Ook wanneer jij niet een passende vacature op onze website ziet staan kunnen wij wat voor jou betekenen. Or-Quest heeft namelijk een groot netwerk en directe ingangen bij topwerkgevers in de bouw, infra en industrie. Veel van deze opdrachtgevers zijn doorlopend op zoek naar Modelleurs, waardoor wij jouw CV goed onder de aandacht kunnen brengen. Stuur ons daarom jouw open sollicitatie en zet ons aan de slag om jouw droombaan te vinden.