Verbreding Hogering Almere

Almere bloeit en door de groei van Almere Poort en de toekomstige groei van Almere Pampus verwacht Almere een toename in verkeer. Om deze groei op te vangen en de bereikbaarheid van Almere te verbeteren vinden er aanpassingen plaats van de Hogering N702 van 2020 tot en met 2023.

 

Start project: 2020
Verwachte oplevering: 2023
Budget: 54,2 miljoen euro
Wie: Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee

 

Aanpak Hogering Almere

 

Verbreding Hogering Almere

Gezamenlijk investeren Het Rijk, gemeente Almere en provincie Flevoland in een goede bereikbaarheid van Almere. Door de groei van Almere is het noodzakelijk om de Hogering te verbreden.  De aanpassingen betreffen het stuk tussen de A6 en de contrabasweg. Naast het toevoegen van een extra rijstrook wordt er een tunnelbak onder de kruisingen aangelegd. Voor het verkeer dat de wijken in en uit wil worden er ook parellelbanen aangelegd.

Bovenstaande aanpassingen zorgen voor een betere en veiligere doorstroom van het verkeer in Almere. Helaas brengen de werkzaamheden ook hinder met zich mee. In dit geval in de vorm van omleidingen en een verlaagde snelheid op de Hogering.

Planning Hogering Almere

De voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering Almere zijn begin 2020 gestart. Het project is in 2023 afgerond.

In 2020 wordt de grond voorbelast voor het ombouwen van kruisingen. Deze voorbelasting zorgt dat de ondergrond inklinkt en verdicht. Dit voorkomt toekomstige verzakking van de parellelbanen. Deze voorbelasting blijft voor zes maanden liggen en veroorzaakt de eerste verkeershinder, dit in de vorm van omleidingen. Na het verwijderen van de voorbelasting starten zij met de aanleg van de tunnelbakken.

Begin 2021 start de aannemer met de gelijktijdige aanleg van de tunnelbakken bij de Herman Gorterweg/Neonweg en de Hollandsedreef/Botterweg. Daarnaast starten zij direct met de aanleg van op- en afritten, de parallelweg en derde rijstrook. Ook wordt het asfalt vervangen en vinden er werkzaamheden plaats aan het Bastion en de geluidswal. In totaal duren deze werkzaamheden ongeveer 2,5 jaar.

Wie voert het project uit?

Aannemersbedrijf Gebr. Van der Lee is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project Hogering Almere. In samenspraak met de provincie Flevoland zorgen zij dan ook voor de fasering en planning van het project dat in 2023 afgerond moet zijn.

Vacatures Hogering Almere

Verbreding Hogering Almere is momenteel één van de grootste civiele projecten in de provincie Flevoland. Vanwege de omvang van het project is er veel vraag naar technisch personeel in de regio Almere. Vanuit Or-Quest zijn wij dan ook doorlopend op zoek naar civiele techneuten. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en doorstroming van Almere? Solliciteer dan direct via Or-Quest.