Nieuwe uitdagingen voor woningcorporaties

Minister de Jonge van huisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 30 juni nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, woonbond en VNG. Per 1 januari wordt de verhuurdersverheffing afgeschaft. Door deze afschaffing komt er bij de woningcorporaties jaarlijks ongeveer 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Met deze investeringsruimte moet iets nuttigs worden gedaan. Daarom heeft het kabinet prestatieafspraken gemaakt. Hieronder hebben wij daarom deze nieuwe afspraken uitgewerkt.

Het verduurzamen van de woningen

Het verduurzamen van de bestaande woningen is een erg complexe en langdurige opgave. Toch is dit nodig omdat het uiteindelijk kostenbesparend werkt. Het doel is om in 2030 675.000 woningen te isoleren, aardgasvrij en duurzamer te maken. Alle woningen met een energielabel E, F of G zullen zelfs versneld verduurzaamd worden. Om de huurder van deze verduurzaming te laten profiteren is er afgesproken dat zij geen huurverhoging krijgen.

Verdubbeling van de bouwproductie

Bij iedereen is het huidige tekort aan woningen en sociale huurwoningen wel bekend. Er zijn op dit moment dan ook enorme wachtlijsten voor deze huurwoningen. Hierom zal het bouwtempo de aankomende jaren flink omhoog moeten. Zo is het doel dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen tot en met 2030.

Inzetten voor woningverbetering

Huurwoningen met schimmel, loden leidingen, asbest en een slechte brandveiligheid zijn er helaas nog genoeg. Daarom willen corporaties zich inzetten om dit te verhelpen en zo de leefbaarheid en het welzijn van de huurders te verbeteren. Daarom wordt er de aankomende jaren fors geïnvesteerd in woningverbetering. Het doel is dat er vanaf 2026 geen huurwoningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud.

Een flinke klus met uiteindelijk een mooi resultaat. Bij Or-Quest willen wij ons daarom ook inzetten als de verbindende factor tussen de woningcorporaties en Gouden Krachten om zo de doelen te kunnen behalen. Wil jij direct aan de slag om zo de afspraken te realiseren? Kijk dan tussen onze vacatures!