Uitbreiding Eemshaven door bedrijventerrein in Oostpolder

De energietransitie brengt enorme kansen met zich mee in de Eemshaven. Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland willen daarom het bedrijventerrein uitbreiden om meer werkgelegenheid te creëren. Het voornemen is om in de Eemshaven te starten met de gebiedsontwikkeling Oostpolder, een gebied van circa 600 hectare. Binnen de Oostpolder is ruimte voor een bedrijventerrein dat zorgvuldig wordt ingepast door zogeheten groene bufferzones. Het terrein moet vooral de vestiging van bedrijven, die minstens 50 hectare aan ruimte nodig hebben, mogelijk maken.

Plannen Oostpolder Eemshaven

Op 13 april hebben de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland besloten om te starten met de uitwerking van een masterplan voor de Oostpolder in de Eemshaven. Het betreft een open plan die voor alle belanghebbende partijen inzichtelijk is.

De ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Oostpolder is een belangrijke voorwaarde om de kansen voor de economische versterking in Noordoost-Groningen te benutten. De vraag naar grote bedrijfskavels voor bedrijven die zich in Noordoost Groningen willen vestigen blijft maar toenemen. Met dit plan stimuleert de gemeente en provincie deze economische ontwikkeling en creëert het werkgelegenheid in Noord Groningen. Onderstaande foto laat de Oostpolder zien, die ten zuiden van de Eemshaven ligt. Het wordt begrensd door de spoorlijn, de dijk en lintbebouwing van Oudeschip en de N33. Bekijk hier de kaart in hoge resolutie.

eemshaven
De geplande uitbreiding van de Eemshaven (impressie Groningen Seaports / Koos Boertjens)

Geschikte locatie in de Eemshaven

De gemeente en provincie richten zich met name op sectoren die een brede werkgelegenheid bieden voor hoger en lager geschoolde mensen. Denk hierbij aan bedrijven uit de sectoren waterstof, datacenters, windenergie, automotive en ook bedrijven die nieuwe vormen van high tech aanbieden. Daarnaast biedt de bouw van de Oostpolder ook werkgelegenheid met zich mee. Denk aan alle bedrijfspanden die gebouwd moeten worden, maar ook aan afgeleide werkgelegenheid bij toeleverende bedrijven.

Voorwaarden ontwikkeling Oostpolder

De provincie en de gemeente stellen vier voorwaarden aan de nieuwe ontwikkeling van de Oostpolder. De woonfunctie in de omliggende dorpen moet zoveel mogelijk behouden blijven. De milieunormen uit de structuurvisie zijn hierbij het uitgangspunt. Hierbij kun je denken aan geluid, externe veiligheid en de luchtkwaliteit. In de derde plaats moeten er goede overgangszones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrijventerrein en de huizen. Ten slotte is het uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijventerrein dat het nieuwe windpark behouden blijft.

Eemshaven hét duurzame stopcontact van Nederland

De Eemshaven kan met de Oostpolder hét duurzame stopcontact van Nederland te worden. Cas König, CEO van Groningen Seaports: “We zijn al het stopcontact van Nederland, maar willen uiteraard de productie van schone energie voortzetten. Naast het creëren van werkgelegenheid, draagt de ontwikkeling bij aan de vergroening van de chemische industrie en dus aan de energietransitie. Groningen is van oudsher dé energieprovincie van Nederland en dat willen en moeten we blijven. Want Nederland is klaar voor schone en duurzame energie, waarin de Eemshaven een belangrijke rol speelt”.

In gesprek met de omgeving

De gebiedsontwikkeling in de Oostpolder heeft invloed op de directe woonomgeving. Voor de provincie en de gemeente is het daarom belangrijk dat inwoners, ondernemers en belangenorganisaties meedenken over de inrichting van de Oostpolder. Hiervoor worden de komende maanden verschillende gesprekstafels georganiseerd. De ambitie is om slimme combinaties te maken van economische ontwikkeling met de ideeën van inwoners. Voor effecten op de leefbaarheid die het gevolg zijn van de realisatie van deze uitbreiding wordt een compensatieregeling gemaakt in overleg met de omgeving.

Presentatie masterplan Oostpolder

De gesprekken moeten leiden tot een slimme combinatie van economische ontwikkeling en leefbaarheid, natuur, recreatie en duurzaamheid. Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland beginnen in mei met een zogeheten masterplan voor de Oostpolder. Daarin worden verschillende zaken uitgewerkt. Onder andere de uitgangspunten, plattegrond van het bedrijventerrein, inrichting van bufferzones en de financiële doorrekening, zijn hierin te vinden. Het masterplan zal de basis vormen voor aanvullend milieuonderzoek en planologische procedures. Op de website www.hetdigitalediggelschip.nl is meer informatie te vinden.

Bron: Groningen Seaports & Provincie Groningen.

 

Vacatures Eemshaven

Wil jij ook dat de Eemshaven hét duurzame stopcontact van Nederland wordt? En wil jij hier jouw bijdrage aan leveren? Bekijk onze vacatures in de Eemshaven en Groningen of stuur een open sollicitatie.