Ontwerpvoorstel brug over Pannerdensch Kanaal ViA15

Een betere doorstroming en bereikbaarheid van de A15 op de A12, dat is het doel van het project ViA15. De A15 wordt doorgetrokken en direct verbonden met de A12. Daarnaast worden de A12 en A15 ook verbreedt, en wordt er een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland gerealiseerd. Een project dat zorgt voor minder filedruk in de regio’s Arnhem-Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Ook brengt het vele logistieke en economische voordelen met zich mee. Maar hoe gaat dit eruit zien? Inmiddels is het eerste ontwerpvoorstel bekend: de brug over Pannerdensch Kanaal.

Ontwerppuzzel ViA15

GelreGroen, de aannemerscombinatie voor het project, gaf begin 2020 wat impressies vrij. Onder andere van de brug over het Pannerdensch Kanaal en het fietstunneltje bij Bemmel. Het volledig ontwerp is helaas nog niet beschikbaar voor de omgeving. Dit omdat het project een complexe puzzel is met heel veel stukjes.

pannerdensch kanaal

Een puzzel met heel veel stukjes

Pieter Blokland, technisch manager Rijkswaterstaat. Elk stukje staat voor iemands belang: van de gemeente, omwonenden, bedrijfsleven en anderen. Al die belangen moeten in het ontwerp worden meegenomen. Om dat goed te kunnen doen en ook nog een robuust en duurzaam product op te kunnen leveren, is de inbreng van veel verschillende disciplines nodig. De ontwerpers werken nauw samen met constructeurs, geotechnici, hydrologen, veiligheidsexperts en andere specialisten, ook uit de uitvoering. In totaal zijn bij GelreGroen ruim 125 mensen bezig met het ontwerp. Alles moét kloppen. Het leggen van die puzzel kost tijd.”

Het voorlopig ontwerp is inmiddels klaar: de puzzel zit op hoofdlijnen in elkaar. Daar waar stukjes nog niet goed passen of waar delen ontbreken, wordt verder gewerkt.

Start vergunningentraject

Parallel aan het ontwerpproces start ook de aanvraag van de eerste vergunningen. Dat lijkt misschien voorbarig zolang het ontwerp nog niet definitief is, maar heeft alles te maken met de wensen vanuit de omgeving. Blokland“We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat de A12 versneld verbreed wordt. Om dit waar te kunnen maken, moeten er nú vergunningen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor de aanpassingen Hengelderweg die nodig zijn om de verbreding uit te kunnen voeren. Een ander voorbeeld is de bouwweg die GelreGroen aanlegt om het onderliggend wegennet in Zevenaar en Duiven te ontzien. Deze bouwweg kruist de spoorlijn Arnhem-Oberhausen onderlangs, en ook daarvoor moet een vergunning worden aangevraagd.”

Op het moment dat de vergunningen voor project ViA15 ter inzage gaan, maakt Rijkswaterstaat hiervan melding op de website ViA15. Meer informatie over het project lees je hier.

ViA15 vacatures

ViA15 is een zeer omvangrijk project. Er is veel vraag naar civieltechnisch personeel. Vanuit Or-Quest zijn wij voor dit project dan ook op zoek naar professionals met een civiele achtergrond. Wil jij ook werken aan het project ViA15? Bekijk dan snel ons aanbod aan vacatures in de infra. Of stuur ons jouw open sollicitatie en wij gaan voor jou op zoek naar een mooie uitdaging binnen de civiele techniek.

Rijkswaterstaat (14 juli 2020). Ontwerppuzzel ViA15 in volle gang. Geraadpleegd op Rijkswaterstaat.
Publicatiedatum: 8 september 2020