Cijfers Nederlandse arbeidsmarkt verslechteren iets, maar blijven sterk

Het sentiment op de Nederlandse arbeidsmarkt vlakt af ten opzichte van de resultaten van het tweede kwartaal en er lijkt een nieuw evenwicht te ontstaan. In Q2 was het aantal vacatures in de arbeidsmarkt behoorlijk in de lift en liet het een stijgende lijn zien. In het derde kwartaal van 2020 verslechteren de cijfers op de arbeidsmarkt iets, maar het staat er nog steeds goed voor. Zowel werkgevers  als werknemers worden iets voorzichtiger, maar zijn nog niet negatief over de huidige markt. De krapte op de markt blijft en de effecten van de coronacrisis en bijbehorende economische neergang, blijven nog relatief beperkt zichtbaar.

Het sentiment op de arbeidsmarkt vlakt af

Ondanks dat de arbeidsmarkt er nog steeds goed uit ziet en de schaarste blijft bestaan, is er te zien dat het optimisme over de arbeidsmarkt afvlakt en de voorzichtigheid toeneemt. Zo neemt de verwachting van een vast contract na afloop van een flexcontract af. De afgelopen jaren was deze verwachting steeds gestaagd toegenomen, maar in het tweede kwartaal van dit jaar daalde dit vertrouwen. Het betreft echter wel een lichte daling van 39% naar 38%. In het derde kwartaal daalt de verwachting op een vast contract, bij afloop van een flexcontract, naar 37%. Ook neemt de onzekerheid toe bij de werknemers, want er is een stijging bij de werknemers die aangeven niet te weten wanneer hun flexcontract afloopt. Nieuwe werknemers kregen in het afgelopen kwartaal minder vaak een vast contract wanneer ze een baan vonden (38% in Q3 t.o.v. 39% in Q2) en vaker een uitzend- of flexcontract (16% in Q3 t.o.v. 15% in Q2).

Minder beweging op de markt

In het derde kwartaal van 2020 zijn er minder mensen in beweging op de arbeidsmarkt. Dit is te zien aan de arbeidsmarktactiviteit die licht is gedaald. In Q2 waren er 949.000 actief werkzoekenden en momenteel in Q3 is dit 8.000 minder. Het is hierbij wel van belang om in acht te houden dat deze arbeidsmarktactiviteit niet voor alle vakgebieden gelijk is. Deze trend houdt in dat mensen zich minder snel gaan bewegen en dat maakt het voor organisaties lastiger om mensen te vinden en te verleiden om van baan te wisselen.

Deze ontwikkeling zie je ook terug in de cijfers. In het derde kwartaal van 2020 waren er namelijk 1,6 miljoen mensen die in de afgelopen 12 maanden (ander) werk hadden gevonden. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 zijn dit 44.000 minder baanwisselingen. Deze trend laat zien dat mensen voorzichtiger zijn geworden, minder open staan voor een andere baan en vaker bij hun huidige werkgever blijven.

Licht herstel van het aantal vacatures

Sinds het begin van de coronacrisis is het totale aantal vacatures tot en met september 2020 met 31% gedaald. Echter was er in september al een lichte verbetering te zien in het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Sinds die tijd daalt het totaal aantal vacatures niet meer en neemt het zelfs weer licht toe.

 

Werkloosheid stijgt amper en aantal WW-uitkeringen daalt

De snelheid van de verslechtering van de arbeidsmarkt is er tot nu toe uit. De werkloosheid in Nederland is in augustus 2020, met maar 7.000 extra werklozen, amper gestegen naar een totaal van 426.000. Een groot verschil in vergelijking met juni en juli toen het aantal werklozen nog met 14.000 (in juli) en 64.000 (in juni) steeg. Hiernaast is het aantal mensen in de Werkloosheidswet (WW) in augustus gedaald en zijn de meeste flexwerkers en bijbaners, die aan het begin van de coronacrisis hun baan verloren, al weer aan het werk.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat sterk

Op de arbeidsmarkt zijn er enkele minnetjes te zien die aangeven dat het sentiment op de arbeidsmarkt aan het afvlakken is en dat mensen voorzichtiger zijn. Ze bewegen minder en verwachten langer te moeten zoeken naar een baan dan voorheen. Echter zijn ze zijn niet negatief over de huidige markt. De arbeidsmarkt anno oktober 2020 staat er nog steeds gezond en sterk voor. De krapte is alom aanwezig en er is nog geenszins sprake van een werkgeversmarkt. Een tweede golf kan daarin zeker verandering brengen, maar het lijkt alsof de Nederlandse arbeidsmarkt een sterk fundament heeft die misschien ook nog wel zo’n klap aardig kan opvangen. Een miljoen werklozen, lijkt nog ver weg.

Intelligence Group (8 oktober 2020). De Nederlandse … vlakt langzaam af. Geraadpleegd op 2 november 2020 via Intelligence Group.