Stadshavens Groningen

Langs het Eemskanaal bloeit naar verwachting in 2023 een levendige, hoogstedelijke wijk op aan het water. Straks beter bekend als de Stadshavens. Een wijk waar alle typen inwoners welkom zijn en er zowel koop als (sociale) huur woningen komen. Deze woningen zullen duurzaam en aardgasvrij zijn. Ook is er veel aandacht voor groen en de openbare ruimte. Zo krijgt de Damsterdiep een groene uitstraling en komt op het terrein van de zandoverslag een havenpark. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne architectuur. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden. Maar ook in kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte.

stadshavens

Stadshavens in Groningen

De nieuwe wijk Stadshavens zal een aangename nieuwe plek zijn waar mensen kunnen wonen en werken. Deze nieuwe wijk komt langs het Eemskanaal, tussen het Damsterdiep en de Sontweg. De bestaande industrie- en bedrijventerrein veranderd in een nieuwe wijk met 2.400 woningen, inclusief een groot park. Daarnaast worden ook de overige opgaven uit de omgevingsvisie Next City in het plan doorgevoerd. Hierbij kun je denken aan inclusiviteit, gezondheid en economische vitaliteit.

De Stadshavens moeten een belangrijke bijdrage leveren aan het woningtekort in Groningen. Tevens is de aansluiting tussen deze twee belangrijke gebieden van de stad Groningen nog niet optimaal. Stadshavens moet er mede voor zorgen dat er een verbinding komt die prettig en sociaal veilig is. Op een iets kleinere schaal is ook de noord-zuidverbinding van belang. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat bewoners uit de Oosterparkwijk het water van het Eemskanaal beter kunnen ervaren.

Werken aan soortgelijke projecten?

Bekijk alle vacatures in de bouw

 

Informatie Stadshavens

Locatie: Groningen (stad)
Programma: 2.400 woningen variërend van grondgebonden woningen en appartementen.
Ontwikkelaar: VolkerWessels Vastgoed, VanWonen en BPD.
Een samenwerking tussen: Gemeente Groningen, VolkerWessels Vastgoed, VanWonen, BPD, Nijestee en Levier.
Stedenbouwkundige: KCAP
Realisatie: Prognose start bouw 2023.
Voor meer informatie: Website Gemeente Groningen

Een plek waar je graag wilt zijn

Stadshavens zal in de toekomst een plek zijn waar mensen graag willen zijn. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen thuiskomen en/of aan het werk gaan. Het allerbelangrijkste: een plek waar je blij van wordt, voor jong en oud. De wijk zal veel groen bevatten, een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen en inspeelt op het veranderende klimaat. De woningen krijgen geen gasaansluitingen, zijn energiezuinig en worden voorzien van duurzame materialen. Duurzame mobiliteit is een belangrijk thema in de Stadshavens. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van fiets- en OV-gebruik. Maar ook energiezuinige deelauto’s.

Werken aan soortgelijke projecten?

Solliciteer direct

 

 

Plannen Stadshavens

De plannen voor Stadshavens komen voort uit de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water uit 2018. Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het doel: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt. De 2.400 woningen komen in het gebied tussen het Eemskanaal, Balkgat, Damsterdiep en de jachthaven. Dit is in het oosten van de stad Groningen. Daarnaast worden er ook plannen gemaakt voor de bereden politie en brandweer. Zij zijn momenteel gevestigd aan de Sontweg en de locatie van Certe Huisartsenlaboratorium aan het Damsterdiep. Samen vormen zij deelgebied 1 van de Eemskanaalzone, in het oosten van de stad Groningen.

Planning Stadshavens

Voordat de bouw van Stadshavens kan beginnen, moet nog een groot aantal stappen worden gezet. Hieronder staat een infographic van de planning.

stadshavens

Het jaar 2021 staat in het teken van het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. Het jaar daarop zullen de stedenbouwkundige plannen uitgewerkt zijn en het doel is om in 2023 te starten met de realisatie.

  • September 2020 zijn alle omwonenden, huidige huurders, belangenorganisaties en andere betrokkenen geïnformeerd over het Akkoord op Hoofdlijnen en de eerste contouren van het plan.
  • In de tweede helft van 2020 is het Akkoord op hoofdlijnen uitgewerkt tot een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, de betrokken ontwikkelaars en corporaties. De overeenkomst zal in het eerste kwartaal van 2021 gekeurd zijn door het college van burgemeester en wethouders.
  • In het eerste kwartaal van 2021 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Hierin wordt het Milieueffectrapport (MER) besproken die ter inzage neergelegd wordt bij de NRD.
  • Hierna kan ook de procedure starten voor het bestemmingsplan. Hierbij hoort een uitgebreid communicatie- en inspraakproces.
  • Wanneer het MER en het bestemmingsplan zijn vastgesteld, wordt er steeds een stukje uitgewerkt van de Stadshavens. Daarna kan de bouw beginnen.

Archeologisch onderzoek

Voordat de bouw kan beginnen worden er diverse onderzoeken uitgevoerd. Eén daarvan is een archeologisch veldonderzoek. RAAP Archeologisch Adviesbureau in Drachten voert dit onderzoek uit. Zij doen een inventariserend veldonderzoek waarvoor ze met handboren de grond in gaan. Doel hiervan is een beter beeld te krijgen op de aanwezigheid van archeologische waarden in de bodem. Volgens de huidige planning loopt het onderzoek van 18 januari tot eind februari 2021.

Vacatures in de bouw

Project Stadshavens is een van de vele nieuwbouwprojecten in Nederland. Er zijn uiteraard nog veel meer uitdagende projecten waar je als professional je steentje aan bij kunt dragen. Bij Or-Quest zijn wij continu op zoek naar professionals uit de bouw, infra en industrie voor soortgelijke projecten. Wil jij graag een bijdrage leveren aan projecten in de bouw, infra of industrie? Solliciteer dan direct via Or-Quest.

Wat gebeurt er na jouw sollicitatie bij Or-Quest?

Jouw Gouden Toekomst

Persoonlijke kennismaking

Naar aanleiding van je sollicitatie word je door een van onze consultants uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertel jij ons wat je precies zoekt en wat je ambities zijn. Vervolgens gaan wij voor jou op zoek naar de baan die perfect aansluit bij jouw wensen en eisen.