Seminar: lokale infra binnen 5 jaar 3D en BIM

seminar lokale infra

Op 25 maart 2021 organiseren NHL Stenden, Or-Quest en MUG Ingenieursbureau een seminar ‘Lokale Infra binnen 5 jaar 3D en BIM’. Centrale vraag van het seminar is: Hoe krijgen we voldoende kennis en ervaring in mens en organisatie om over 5 jaar volledig in 3D en met BIM te werken?

Overheden en aannemers die nu gaan bewegen staan dan niet buitenspel en vormen een winnend team! De komende maanden gaan wij kansrijke bouwstenen inbrengen, ophalen om deze met elkaar te delen zodat we samen op 25 maart succesformules kunnen uitwisselen. Wij ontvangen graag succesformules en behoeftes die aan de orde moeten komen op het seminar, zodat we die in een volgende update op maat kunnen delen. Op deze wijze bouwen we samen verder!

Programma

15:00 uur | Aftrap door dagvoorzitter Henk Feitsma
15:10 uur | Luc Hekman, integraal ontwerpleider bij Ring Zuid.
15:40 uur | Ricardo Michalewski, docent NHL Stenden.
16:00 uur | Quiz met aansluitend een paneldiscussie, onder leiding van:

  • Richard Lombearts, directeur ruimtelijke ontwikkeling bij Gemeente Groningen;
  • Roel van de Berg, directeur vestiging Leek bij KWS;
  • Freark van der Sluis, docent Civiele Techniek bij NHL.

16:45 uur | Netwerkborrel
18:00 uur | Einde

Aanmelden Seminar BIM 3D