Project ViA15

Het realiseren van een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. En daarnaast zorgen voor een betere doorstroming en bereikbaarheid van de regio. De twee belangrijkste doelen van het Rijk en de provincie Gelderland die via het project ViA15 bereikt worden.

Start uitvoering: 2020
Verwachte oplevering: 2024
Budget: Plusminus 1,2 miljard euro
Wie: Consortium GelreGroen

Project ViA15

Aansluiting van A15 op A12

Door het doortrekken van de A15 en deze direct te verbinden met de A12 draagt project ViA15 bij aan een betere doorstroming en bereikbaarheid. Tevens worden de A12 en A15 verbreedt. Deze maatregelen zorgen voor minder filedruk in de regio’s Arnhem-Nijmegen, de Liemers en de Achterhoek. Daarbij wordt er een directe verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland gerealiseerd. Dit brengt veel logistieke en economische voordelen met zich mee.

In project ViA15 wordt de snelweg A15 verlengt en aangesloten op de A12. Het nieuwe deel van de A15 start bij knooppunt Ressen en loopt via een brug over het Pannerdensch Kanaal. Vervolgens wordt de A15 vanaf Groessen tot en met de aansluiting op de A12 bij Duiven verdiept in het landschap gelegd. Het project wordt gerealiseerd door aannemerscombinatie GelreGroen.

Doortrekken en verbreden A15

De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken naar de A12. Dit als tweebaansweg autosnelweg tot en met Duiven – Zevenaar. Via een brug kruist de snelweg het Pannerdensch Kanaal. Daarnaast komt er tussen Duiven en Zevenaar een nieuw knooppunt. Naar verwachting is het doortrekken van de A15 in 2024 gereed.

Momenteel eindigt de A15 bij knooppunt Ressen. In Project ViA15 wordt de verbinding via Angeren, Groessen en Helhoek naar het nieuwe knooppunt tussen Duiven en Zevenaar. Het laatste deel, tussen Groessen en Duiven komt verdiept te liggen. De naam van het nieuwe knooppunt is De Liemers.

Met het doortrekking van de A15 ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. Om de doorstroming te bevorderen wordt de huidige A15, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen, in beide richtingen verbreedt.

Project ViA15

Vervroegde verbreding A12 vanwege fileproblematiek

Momenteel is er veel fileproblematiek op de A12. Met name tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk is het erg druk. Naar verwachting neemt deze filedruk de komende jaren toe. Daarom wordt dit deel van de A12 verbreed.

De verbinding tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk is een belangrijk onderdeel van project ViA15. Vanwege de huidige filedruk is besloten dat dit deel van de A12 versneld wordt aangepakt. Al vanaf eind 2021 wordt in beide richtingen een extra rijstrook opengesteld. De definitieve verbreding van de A12 is eind 2023 klaar. Ruim een jaar voor de projectoplevering.

Aanbesteding Project ViA15

Het Project ViA15 is in december 2019 gegund aan Consortium GelreGroen. Hiermee is de aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en financieren van het project. Ook is GelreGroen ook twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het project.

Aannemerscombinatie GelreGroen bestaat uit Dura Vermeer, Van Oord, Besix, Hochtief en John Laing. De naam GelreGroen is gekozen vanwege het duurzame ontwerp van het project. Het plan gaat namelijk uit van een duurzaam ontwerp met minimale hinder en zorgzaamheid voor planten, dieren en mensen in de omgeving. Naast de nieuwe infrastructuur, is er in het plan namelijk extra aandacht besteedt aan een groene omgeving.

Planning project ViA15

Zodra de Raad van State goedkeuring geeft kan GelreGroen starten. Naar verwachting start de daadwerkelijke uitvoering eind 2020. Tot die tijd is GelreGroen bezig met het ontwerpproces, bodemonderzoek en vergunningsaanvragen. Gelijktijdig is ook Rijkswaterstaat bezig met voorbereidende werkzaamheden. Hierdoor kan de aannemer direct aan de slag met de daadwerkelijke bouw zodra deze goedkeuring er is. Naar verwachting wordt het project in 2024 opgeleverd.

 

ViA15 visualisatie project

ViA15 is een zeer groot en omvangrijk project. Het doortrekken van de A15 naar de A12 zal dan ook veel veranderen voor de omgeving. Bekijk hiernaast de visualisatie van het project (door Omroep Gelderland) om een volledig beeld te krijgen van hoe het er straks uit komt te zien.

ViA15 vacatures

ViA15 is een zeer omvangrijk project. Er is veel vraag naar civieltechnisch personeel. Vanuit Or-Quest zijn wij voor dit project dan ook op zoek naar professionals met een civiele achtergrond. Wil jij ook werken aan het project ViA15? Of aan andere grote civiele projecten? Bekijk dan snel ons aanbod aan vacatures in de infra. Of stuur ons jouw open sollicitatie en wij gaan voor jou op zoek naar een mooie uitdaging binnen de civiele techniek.