Project Afsluitdijk

Ruim 32 kilometer lang is hij. De Afsluitdijk die Friesland met Noord-Holland verbindt en het IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. De Afsluitdijk beschermt ons tegen overstromingen en is al sinds 1933 een van de meest iconische civiele bouwwerken van Nederland. De dijk maakt onderdeel uit van de Zuiderzeewerken. In 1927 werd begonnen met de aanleg. De aankomende jaren wordt met Project Afsluitdijk de verbinding verhoogt en verstevigt om zo ons land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.

Start uitvoering: 2019
Verwachte oplevering: 2022 – 2023
Budget: 869 miljoen euro.
Wie: Consortium Levvel

 

Project Afsluitdijk

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Al sinds 1932 beschermt de Afsluitdijk ons land tegen overstromingen vanuit zee. De zeespiegel stijgt en wij krijgen steeds vaker te maken met extreem weer. Ook stroomt er vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer in. Om de waterveiligheid te garanderen versterkt Rijkswaterstaat de Afsluitdijk en de bijbehorende sluizen. Ook vergroten zij in samenwerking met Levvel de capaciteit om water af te voeren naar de Waddenzee. De Dijk wordt overslagbestendig over de hele lengte en enkele trajecten wel twee meter verhoogd. 75.000 speciaal ontwikkelde en innovatieve betonnen blokken maakt het dijklichaam sterker. Een goed beeld van de wijzingen krijg je via het document van deafsluitdijk.nl

Wie voert het Project Afsluitdijk uit?

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het project Afsluitdijk uitgevoerd door Consortium Levvel. Naast het ontwerpen, bouwen en financieren van het project is het onderhoud voor een periode van 25 jaar ingesloten in het contract. De werkzaamheden zijn gestart in 2019 en zijn in 2023 afgerond. Consortium Levvel bestaat uit de aannemers Van Oord, BAM en Rebel.

Regionale aanpak Project

Voor het versterken, verhogen en vernieuwen van de Afsluitdijk werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de provincies Friesland en Noord-Holland. Ook de gemeenten Sudwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen werken mee aan het project. De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is de verbetering van de veiligheid en het verhogen van de afvoercapaciteit. De regio’s dragen zorg voor de ambities op gebied van duurzame energie, recreatie, toerisme en ecologie. Gezamenlijk zorgen zij voor een veilige, aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige dijk.

Planning Project Afsluitdijk

De werkzaamheden aan de Afsluitdijk zijn in 2019 gestart. Destijds is er begonnen aan het versterken van het dijklichaam (afgerond in 2022), de renovatie van bestaande spuisluizen (oplevering 2021) en het bouwen van pompen en extra spuisluizen in Den Oever (oplevering 2021).

In 2020 is er gestart met de bouw van de stormvloedkering bij Kornwerderzand die in 2022 afgerond is. Ook is Consortium Levvel begonnen met het verbeteren van de A7 (werkzaamheden tot 2021) en het aanleggen van vismigratierivier die in 2023 klaar moet zijn.

Vacatures Project Afsluitdijk

Het Project Afsluitdijk is misschien wel het meest iconische civiele project in de Nederlandse geschiedenis. Met veel respect voor de geschiedenis en de oorspronkelijke architectuur wordt er momenteel gewerkt aan het moderniseren van de Afsluitdijk. Het is dan ook een prachtig project om aan te werken als civiel techneut.

Het project Afsluitdijk is een zeer groot project en er is dan ook veel vraag naar technisch personeel. Ook vanuit Or-Quest zijn wij continu op zoek naar professionals. Wil jij graag een bijdrage leveren aan dit prestigieuze aan het project? Solliciteer dan direct via Or-Quest.

Meer over de Geschiedenis van de Afsluitdijk

De eerste plannen voor het afsluiten van de Waddenzee, destijds Zuiderzee, dateren uit de 17e eeuw. In die periode was dit technisch gezien helaas niet mogelijk. In 1891 werkte de destijds jonge ingenieur Cornelis Lely de eerste levensvatbare plannen uit voor de Afsluitdijk. In 1913 zorgde hij er persoonlijk, als minister van Waterstaat voor dat het project op de kabinetsagenda kwam.

Pas in 1920 werd er gestart met de aanleg van de Afsluitdijk. Duizenden mensen werkten destijds aan de realisatie van de dijk. Het was een iconisch project. Meer dan 30 kilometer dijk midden in zee. In 1932 werd het project afgerond.

Inmiddels doet de Afsluitdijk dan ook al meer dan 90 jaar dienst. Een uitzonderlijk lange periode waarin de dijk zijn waarde voor Nederland meer dan bewezen heeft. De Afsluitdijk heeft Nederland veiliger gemaakt en daarnaast heeft het de mobiliteit verbeterd. In de afgelopen jaren is er echter ook veel veranderd. Zo zijn bijvoorbeeld de sluizen verouderd en toe aan versterking.

Door de klimaatverandering wordt het steeds moeilijker om het hoger wordende zeewater te keren en overtollig water uit het IJsselmeer te lozen. Dit bedreigt de veiligheid. Je kunt daarmee concluderen dat de ooit spraakmakende waterkering door de tijd is ingehaald. Met respect voor de architectuur en geschiedenis krijgt de Afsluitdijk daarom een upgrade.

Cornelis Lely

Cornelis Lely (1854 – 1929) was een Nederlands ingenieur, waterbouwkundige, minister, gouverneur en politicus. De Zuiderzeewerken zijn grotendeels uitgevoerd naar zijn plannen en daarom wordt hij ook wel de vader van de Zuiderzeewerken genoemd. In 1891 ontwierp hij het eerste levensvatbare concept voor de Afsluitdijk. In 1913 zorgde hij als minister van Waterstaat ervoor dat het project op de kabinetsagenda kwam. Lely overleed op 74-jarige leeftijd in 1929. Hierdoor heeft hij de sluiting van de dijk in 1932 niet meer meegemaakt.

Op 23 september 1954, de honderdste geboortedag van Cornelis Lely, is een standbeeld onthuld door koningin Juliana. Het beeld is ontworpen door Mari Andriessen en stond destijds aan de Noord-Hollandse kant van de Afsluitdijk. Tegenwoordig is het beeld te vinden nabij het monument op de afsluitdijk. Daarnaast zijn er meerdere vernoemingen naar Cornelis Lely. De meest bekende hiervan zijn de plaatsen Lelystad en Lelydorp in Nederland en het Lelygebergte in Suriname. Daarnaast kennen we het Lelygemaal in de Wieringermeer. Daarnaast zijn er in veel steden straatnamen vernoemd naar Cornelis Lely.