Prinsjesdag 2021; de invloed hiervan op de sectoren bouw, infra en techniek

Gisteren was het weer zo ver, Prinsjesdag. Maar wat zat er dit jaar in het koffertje? En welke invloed heeft dit op de sectoren bouw, infra en techniek. Je leest het hieronder.

Voor de sector bouw waren de belangrijkste punten dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van extra woningen. Hiervoor wordt 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor tien jaar lang (Rabobank, 2021). Of dit daadwerkelijk genoeg is om de woningnood op te lossen is nog de vraag. Wel komen hiermee extra opdrachten binnen bij bouwbedrijven voor de bouw van deze extra woningen.

Door de overstromingen van afgelopen zomer in Limburg werd er pijnlijk duidelijk gemaakt hoe sterk de klimaatveranderingen zijn. Hierdoor stond het werken aan een beter energie- en klimaatbeleid hoog op de politieke agenda. Tijdens Prinsjesdag is dan ook bekend gemaakt dat hier 6,8 miljoen voor wordt uitgetrokken. Dit bedrag wordt verdeeld over een aantal jaren. Hiermee zal vooral de duurzame energie worden gestimuleerd, de gebouwde omgeving verduurzaamd worden en er wordt geïnvesteerd in de energie-infrastructuur.

Door het tekort aan personeel in de sectoren techniek en ICT wordt er een subsidieregeling in het leven geroepen om personeel om te scholen naar verschillende kansrijke functies in de ICT en techniek. Er wordt namelijk verwacht dat de vraag naar personeel in deze sectoren steeds meer zal toenemen. Wil jij ook een baan in de techniek? Kijk dan hier eens tussen onze vacatures. Ook werd op de derde dinsdag van september duidelijk dat er 300 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor het samenwerken aan cruciale innovatieve technologie (Rijksoverheid, 2021). Zo zet Nederland zich in om ons bedrijfsleven concurrerend en innovatief te houden. Zo wil Nederland nu deelnemen aan Europese projecten om hiermee Nederlandse bedrijven toegang te verlenen tot de nieuwste micro en nano-elektronica en software.