Financiële herplaatsing voor flexwoningen uitgelegd

Deze week kwamen branchevereniging Aedes, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, tot een overeenstemming over de financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen. Dat is een hele mond vol, maar geen paniek: in deze blog leggen we uit wat de financiële herplaatsingsgarantie inhoudt en wat dit betekent voor de bouw van flexwoningen.

Flexwoningen

In de overeenkomst tussen de drie partijen draait alles om flexwoningen. Dit zijn woningen die dienen als tijdelijke woonruimte. Vaak worden deze voor een periode gehuurd, omdat bewoners moeten wachten op hun definitieve woning of geen geschikte woning kunnen vinden. De flexwoningen worden verhuurt door woningcorporaties, gemeenten of particulieren en blijven meestal tien tot vijftien jaar op één plek voordat ze worden verplaatst naar een andere locatie.

Problemen bij herplaatsing

Het huidige probleem is dat een flexwoning in sommige gevallen na tien of vijftien jaar niet kan worden verplaatst naar een nieuwe locatie. In diezelfde periode zijn de kosten nog niet terugverdiend en blijft de woningcorporatie, gemeente of andere investeerder zitten met een verlies. Met de gemaakte afspraken proberen Aedes, VNG en minister De Jonge dit probleem op te lossen.

Herplaatsen blijft uitgangspunt

De drie partijen hebben afgesproken vast te houden aan het uitgangspunt om de flexwoningen na een periode te verplaatsen, om ze zo een tweede of derde leven te geven. Daarnaast kan er op deze manier tijdelijk worden ingespeeld op woningnood in andere gebieden. Alle partijen hebben toegezegd er alles aan te willen doen om een nieuwe locatie te vinden voor een flexwoning. Mocht dit niet lukken, dan krijgt de woningcorporatie, gemeente of andere investeerder een financiële compensatie. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de risico’s. Deze verdeling is vastgesteld op 60% voor het Rijk, 25% voor de Gemeente en 15% is eigen risico.

Fysieke herplaatingsgarantie

Naast een financiële herplaatsingsgarantie wordt er ook nog gesproken over een fysieke herplaatsingsgarantie. Dat zou betekenen dat een flexwoning ten allen tijde wordt verplaatst naar een nieuwe locatie. Met de gemaakte afspraken hoopt minister De Jonge de doelstelling om voor 2025 37.500 flexwoningen te bouwen te stimuleren.

Werken in de bouw

Omdat er de komende jaren steeds meer (flex)woningen worden gebouwd, blijven er veel verschillende functies beschikbaar in de bouwsector. Altijd al willen werken in de bouw? Kijk eens tussen onze bouwvacatures.