De bouw- en infrasector in het Nederland van morgen

Hoe ziet Nederland er in 2030 uit? En hoe ziet onze infrastructuur er uit in het Nederland van morgen? De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op en de bouw- en infrasector kan niet achterblijven. Daarom is het belangrijk om naar de toekomst te kijken. Wat staat er te gebeuren en wat is de impact daarvan. Waarmee moeten we de komende jaren rekening houden bij het maken van keuzes? Welke technologieën passen daar bij, wat doet de economie en welk beleid wordt er gevoerd door de overheid?

Nederland van morgen

Na de problematiek rond PFAS en stikstof én de gevolgen van de coronacrisis is het nog belangrijker geworden om vanuit de lange termijn te kijken naar de toekomst van de bouw- en infrasector. Bouwend Nederland helpt de sector te kijken naar de toekomst, zodat organisaties richting aan de keuzes van morgen kunnen geven. Ze onderscheiden vier thema’s die je moet verkennen:

  1. Ruimtelijke spreiding in functies

Werken, wonen en recreëren… Neemt de druk op de steden verder toe? Ontstaan stedelijke gebieden waarin we functies zoveel mogelijk rond de inwoners concentreren? Of spreiden we deze functies juist door heel Nederland en zorgt een optimale infrastructuur voor bereikbaarheid op afstand?

Het valt niet te ontkennen dat de inrichting van de Nederlandse ruimte aan grootschalige verandering onderhevig is. In steden is de behoefte aan woningen en navenante voorzieningen en infrastructuur zo groot dat de sector de vraag nauwelijks aankan. Daartegenover staat het platteland, waar de huizenprijzen dalen, voorzieningen verdwijnen en het soms niet meer rendabel is om te bouwen. Deze disbalans is op nationaal bestuurlijk niveau niet zomaar aan te pakken, omdat ruimtelijke ordening sinds 2010 gedecentraliseerd gebeurt. Bovendien maakt wet- en regelgeving rond verduurzaming, en nu ook stikstof en PFAS, het nog moeilijker om goed op de vraag te kunnen inspelen. Het feit dat deze ontwikkelingen niet zomaar zullen verdwijnen, vraagt om een sector die in staat is zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Meer informatie.

  1. Energietransitie en energie-infrastructuur

Onze energievoorziening gaat veranderen. Verduurzaming op alle fronten. Hoe geven we die transitie vorm? Neemt de overheid een strakke regie? Zorgt voortschrijdende technologie voor innovatie van onderop? Welke rol spelen de burgers bij innovatie? En hoe zorgen we voor voortgang?

Nederland heeft zich net als de grote meerderheid van de EU lidstaten tot doel gesteld om in 2050 feitelijk CO2-neutraal te zijn. Dit geldt dus ook voor de gebouwde omgeving. Daarmee is een enorme uitdaging geformuleerd die zijn weerga niet kent. Hier hangen een aantal dilemma’s en beleidskeuzes aan vast. In dit essay staan ze beschreven vanuit internationaal perspectief, omdat het energie- en klimaatvraagstuk alleen op deze manier zinvol te bespreken is. De cijfers zijn afkomstig uit rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Meer informatie.

  1. Toekomst van werk

De bouw kenmerkt zich door een cyclisch aanbod van werk. Zal dat in de toekomst veranderen? En welke vaardigheden heeft de werknemer van morgen nodig? Wordt de bouwvakker van de toekomst eerder een techneut dan een krachtpatser? En zijn er nog voldoende werknemers voor de bouw? Of zorgt automatisering voor flexibiliteit in de bouwproductie?

De vraag naar arbeid in deze markt wordt bepaald door de ontwikkelingen in de woningbouw, infra en utiliteitsbouw. Een notoir conjunctuurgevoelige sector, waarvan de grote maatschappelijke betekenis geen enkele toelichting behoeft. Het aanbod wordt bepaald door wat scholing en opleiding afleveren, met relatief weinig mogelijkheden tot overloop van en naar aangrenzende sectoren: bouwvakkers zijn vooral bouwvakkers en hebben niet veel zin in fabriek of kantoor. Meer informatie.

  1. Waarde van bouwen

De uitdagingen zijn enorm: verduurzaming, klimaatadaptie, voldoende woningen, bereikbaarheid, circulair en modulair bouwen…. Om Nederland vorm te geven in de toekomst, kan het niet zonder de bouw. Maar welke rol speelt de bouw in al deze ontwikkelingen? Faciliteert ze anderen, neemt ze taken over in de keten? Wordt ze van alleen uitvoerder juist producteigenaar en gaat ze ontzorgen via leasecontracten? Of exporteren we straks onze innovatieve oplossingen en masse naar het buitenland?

De bouw- en infrasector kan waarde toevoegen door innovatie, specialisatie en samenwerking. Maar innovatie doorvoeren in de praktijk heeft een aantal kanttekeningen. In goede tijden is er geen tijd en in slechte tijden geen geld. Maar als je efficiënter kunt werken als organisatie, komt er ook meer geld vrij voor innovatie. Meer informatie.

Gurdebeke, S. (17 aug 2020). Hoe geven we richting aan het Nederland van morgen? Bouwend Nederland.
Gepubliceerd op: 24 september 2020

 

Werken in de bouw- of infrasector en meebouwen aan het Nederland van morgen? Bekijk hier onze vacatures: