De eerste Compact Ecorail geplaatst in Friesland

In 2020 wonnen BAM Infra, Saferoad Holland en Witteveen+Bos de prijsvraag ‘alternatieve obstakelbeveiliging’ van de Provincie Friesland. Het samenwerkingsverband kwam met een innovatief geleiderailontwerp: Compact Ecorail. De geleiderail moet de veiligheid vergroten op provinciale wegen waar geen ruimte is voor een traditionele geleiderail. De Compact Ecorail kan namelijk wél geplaatst worden op deze plekken. De fundering is namelijk schuin verankerd en zo hoeven er geen vangrailpalen geplaatst te worden op de strook waar leidingen liggen en hoeven er geen bomen gekapt te worden.

Compact Ecorail

Langs de provinciale weg in Friesland staat sinds juli 2021 de eerste Compact Ecorail. De geleiderail is geplaatst op de N919 nabij Oosterwolde. Een bochtige weg met vele bomen in de berm. Wie hier van de weg raakt, krijgt al gauw een ernstig ongeluk.

De Provincie Friesland heeft destijds een prijsvraag opgericht met als doel het aantal verkeersslachtoffers te verminderen op de N-wegen. Het concept ‘Compact Ecorail’ won de prijsvraag.

Duurzaam

Naast dat het innovatieve concept te plaatsen is langs N-wegen ondanks de vele kabels en leidingen in de grond en bomen die dicht op de wegen staan, is het ook nog eens duurzaam. De bovenbouw van de geleiderails bestaat uit weervast staal (cortenstaal). Een sterk materiaal dat landschappelijk goed inpasbaar is. Ook wat betreft duurzaamheid scoort dit een stuk beter dan de meest gebruikelijke alternatieven zoals thermisch verzinkt staal. En naast een lagere CO2-uitstoot per strekkende meter is de Compact Ecorail ook kosteneffectief. Met name door het gebruik van bestaand materiaal. Tevens sluit het ontwerp naadloos aan op veelgebruikte standaarden.

Behoud van bomen

Langs veel provinciale wegen staan bomen zo dicht op de weg, dat deze een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij vaak om bomen die een belangrijke landschappelijke waarde hebben, waardoor kappen geen optie is. Het plaatsen van traditionele vangrails is daarom niet mogelijk, maar ook omdat de smalle berm vaak nog vol ligt met leidingen. De Compact Ecorail heeft een werkingsbreedte van slechts 0,6 meter en zorgt ervoor dat bestuurders van voertuigen toch beschermd kunnen worden. Zelfs wanneer obstakels zeer dicht langs de weg staan kan de Ecorail geplaatst worden.

Provinciale wegen

De verwachting is dat de Compact Ecorail in de toekomst op meer provinciale en gemeentelijke wegen in heel Nederland te vinden is. Vaak daar waar de ruimte in de berm beperkt is en de verkeersveiligheid verbetering verdient. Het samenwerkingsverband is er dan ook op gebrand om ook op andere locaties in het land een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid en het behoud van de bomen.

Vacatures

Werken aan soortgelijke projecten of vraagstukken? Bij Or-Quest beschikken wij over een ruim aanbod aan vacatures bij top werkgevers in de bouw, infra en industrie. Bekijk al onze vacatures of neem hieronder een kijkje bij de meest recente vacatures.