Circulariteit: geen gezwam meer!

Circulariteit, de kranten staan er vol mee. De VN-klimaattop waar wereldleiders praten over maatregelen die de opwarming van de aarde tegen moeten gaan. Het streven naar 25% minder uitstoot in Nederland in 2020, ten opzichte van 1990. In 2050 maar liefst met 95%. Daarnaast moet 14 procent van de gebruikte energie ‘schoon’ zijn. En niet te vergeten het besluit van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit maakte het mogelijk om stikstof uitstotende activiteiten toe te laten, maar zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet meer.

circulariteit

Kansen en uitdagingen van de circulaire economie

Je zou de moed bijna opgeven. Maar toch gaan steeds meer ondernemers aan de slag met de kansen die de circulaire economie te bieden heeft. Zo ook Rolf Koops van BuildinG: “Circulair bouwen gaat over samenwerken 2.0. Als echte partners over je projecten heen kijken en kennis met elkaar delen. Dit is ingewikkeld en echt een uitdaging voor alle ondernemers.”

Vitale, veerkrachtige economie

BuildinG is een onafhankelijke kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland. Ondernemers, onderzoekers, overheden, studenten en bewoners die geïnteresseerd zijn in innovatie kunnen bij de organisatie terecht. De missie van BuildinG is om samen te werken aan een beter gebouwde omgeving en een vitale, veerkrachtige bouweconomie. Precies wat wij ook willen bereiken met ons seminar op 10 oktober!

Samenwerken

Tijdens het seminar zal Onlanders een presentatie geven over de nieuwe vormen van samenwerken. Niet alleen tijdens de aanbesteding, maar ook juist voor de fase daarna. Het is duidelijk dat het anders moet gezien de kilmaatdoelstellingen en het wordt tijd om te stoppen met het circulaire gezwam. Maar hoe? Alle ingrediënten voor deze verandering zijn aanwezig en wij proberen je tijdens het seminar verder te helpen.

Welke mindset vraagt circulariteit

Samenwerken vergt ook een andere manier van denken en communiceren. Andere overtuigingen en verwachtingen kunnen leiden tot ander gedrag en een betere samenwerking. Het Mindset Instituut is hier dagelijks mee bezig. Tijdens het seminar nemen zij ons mee in het denken en handelen vanuit een gezamenlijke groei, naar een circulaire wereld.

Wil jij ook meepraten over dit thema? Sluit dan aan bij het seminar aan op 10 oktober. Én dat op de dag van de duurzaamheid!

Meld je hier aan

Locatie

De Rietschans in Haren
Meerweg 221, 9752 XC

Programma

15:15 Ontvangst
15:45 Opening met Jelmer Spijksma van Or-Quest
15:55 Marleen van der Ziel en Marcel Niemeijer van Onlanders over circulariteit
16:25 Cees Frankruijter van het Mindset Instituut over gedrag
16:55 Pauze
17:05 Stellingen bespreken in groepen onder leiding van een aantal tafelheren en –dames.
17:45 Netwerkborrel met de ‘oesterzwambitterbal’ en een broodje ‘zwamshoarma’