Algemene voorwaarden

Voor het verrichten van werkzaamheden door Or-Quest B.V. in het kader van een overeenkomst van opdracht.

Algemene Voorwaarden Or-Quest