Or-Quest Academy - Workshop SCB

Door de groei van het gebruik van geïntegreerde contractvormen (veelal op basis van UAV-gc) is er meer afstand ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de ontwerp- en realisatiefase. Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) is een methode waarbij de opdrachtgever op afstand beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op het werk dat de opdrachtnemer uitvoert. Met name bij overdracht van verantwoordelijkheid in design en engineering is SCB als contractbeheersing erg effectief. Maar ook tijdens de uitvoeringsfase van uitvoeringscontracten is de methodiek erg geschikt door preventieve werking van sturing op contractprestaties.

INHOUD VAN DE WORKSHOP

  • Basiskennis over Systeemgerichte Contractbeheersing;
  • De actuele ontwikkelingen op het gebied van VISI en BIM en de wijze van toepassing van SCB bij geïntegreerde contractvormen;
  • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever.

Programma

16:45 – 17:00:  Inloop

17:00 – 18:00: Workshop deel 1 door Lukas Pepping van Antea Group

18:00 – 18:30: Warm- en koud buffet

18:30 – 19:30:  Workshop deel 2 door Lukas Pepping van Antea Group

19:30 – 20:00:  Netwerkborrel