Or-Quest Academy - Circulair Inkopen

Nederland wil 2050 een circulaire economie hebben. Dit is een hele mooie ambitie als voorloper op een wereldwijd probleem van het grondstoffen tekort. Dit klinkt een ver van je bed show, maar deze generatie heeft dé kans om de wereld definitief te veranderen!

Dit gaat niet over het scheiden van afval of glas in de glasbak. Dit gaat over wereld economie, waar je met de portemonnee van de opdrachtgevers echte impact kan maken. Circulaire economie gaat over gebruik boven bezit, denk aan airbnb of Light as a service. Het gaat over het her-ontwerpen van producten zoals zelfrijdende auto’s en clickhuizen. Het gaat over het legoliseren van bruggen en het opwekken van warmte met een slim wegennet. Het gaat zelfs over alternatieve financieringsvormen.

De Nederlandse overheid heeft een inkoopvolume van ongeveer 73,3 miljard euro per jaar. Met dit geld kan een enorme stimulans worden gegeven aan een circulaire economie. Met deze workshop leer je hoe jij gebruik kan maken van deze koopkracht om impact te hebben op de wereld, en er tegelijk een interessante opdracht voor jezelf uit te formuleren.

INHOUD VAN DE WORKSHOP

  • Wat is circulaire economie?
  • Wat moet er veranderen: als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg.
  • Welke invloed kan jij uitoefenen om dit te bereiken?

Programma:

16:45 – 17:00:  Inloop

17:00 – 18:00: Workshop deel 1 door Marcel Niemeijer van Onlanders

18:00 – 18:30: Warm- en koud buffet

18:30 – 19:30:  Workshop deel 2 door Marcel Niemeijer van Onlanders

19:30 – 20:30:  Netwerkborrel

Aanmelden