Aanpak Ring Zuid

Dwars door de stad Groningen loopt hij, de zuidelijke ringweg. De weg met een lengte van bijna twaalf kilometer loopt van Hoogkerk tot Westerbroek. Hiermee is de zuidelijke ringweg belangrijk voor het verkeer van- en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren gaat de zuidelijke ringweg volledig op de schop. Het gefaseerde traject Aanpak Ring Zuid in Groningen duurt maar liefst tot 2024.

aanpak ring zuid

Plan Aanpak Ring Zuid

Het plan Aanpak Ring Zuid zorgt ervoor dat de stad Groningen en de omliggende regio een betere bereikbaarheid krijgt. Daarnaast verbetert het de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het project is erg omvangrijk. Het bestaat namelijk uit verschillende, gefaseerde ingrepen. Voorbeelden hiervan zijn: extra rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen, viaducten en nieuwe wegaansluitingen. Ook worden er aanpassingen uitgevoerd in omliggende wijken.

Het plan is nodig omdat Groningen dreigt dicht te slibben door de grote groei die de stad doormaakt. Dit is nu ook al goed merkbaar aan het verkeer op de zuidelijke ringweg. Met name tijdens de spitsuren kan de huidige weg het verkeer niet meer aan. Hierdoor ontstaan er veel files en opstoppingen. De mensen zijn hierdoor langer onderweg, is er meer vervuiling en zijn bedrijven en wijken minder goed bereikbaar.

Wie voert het plan Aanpak Ring Zuid uit?

Aannemer Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die het project Aanpak Ring Zuid uitvoert. In deze combinatie werken vier Noordelijke- en twee Duitse aannemers samen. Combinatie Herepoort bestaat uit:

  • Koninklijke Oosterhof Holman;
  • Roelofs Wegenbouw;
  • Koninklijke Sjouke Dijkstra BV;
  • Jansma Drachten BV;
  • Max Bögl Nederland BV;
  • Züblin Nederland BV.

De inzet van de lokale noordelijke partijen zorgt ervoor dat ongeveer 70% van de omzet binnen de regio zal blijven, dit is goed voor lokale bedrijven en leveranciers. Daarnaast beschikken de noordelijke aannemers over specifieke regionale kennis van de lokale situatie.

De aanbesteding en opdracht werd in mei 2016 gegund aan de Combinatie Herepoort. Belangrijke redenen voor de gunning van het project Aanpak Ring Zuid waren het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en ook de verregaande maatregelen om de projectrisico’s te beperken.

Planning Aanpak Ring Zuid

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn in 2018 gestart. De verwachte oplevering van het project is zomer 2024. Voor 2021 staan er een aantal belangrijke fases van het project op de planning, te weten:

Deelgebied West
De zijkanten van het viaduct over het Vrijheidsplein worden gesloopt. In de berm bij het Stadspark bouwen we verder aan twee nieuwe viaducten. Deze viaducten rijden we dit jaar op hun plek, bij Laan Corpus den Hoorn.

Deelgebied Julianaplein
De noordzijde van het oude viaduct voer de Paterswoldseweg wordt gesloopt. Vervolgens beginnen we met de bouw van het nieuwe viaduct.

Deelgebied Zuiderplantsoen
Bij de Helperzoom en de Verlengde Lodewijkstraat trillen we de ontbrekende damwandplanken voor de verdiepte ligging in. Daarnaast rollen we rond Hemelvaart het spoordek van de verdiepte ligging in bij de Verlengde Lodewijkstraat.

Deelgebied Oost
Dit jaar slopen we de noord- en zuidzijde van het viaduct over de Europaweg.

Effecten Aanpak Ring Zuid op reistijd

Aanpak Ring Zuid zorgt voor minder reistijd op de zuidelijke ringweg. De prognose is dat de reistijd van Hoogkerk naar Westerbroek met 25% afneemt. Ook vanuit Westerbroek richting Hoogkerk neemt de reistijd in de ochtendspits af met 25%, voor de avondspits wordt zelfs een verminderde reistijd van 45% verwacht.

Deze winst in reistijd komt voornamelijk door het verwijderen van verkeerslichten en het ongelijkvloers maken van het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Daarnaast wordt de maximumsnelheid verhoogt van 70 naar 80 kilometer per uur.

Effecten op de stad Groningen

Aanpak Ring Zuid is bedoeld om de stad en regio beter bereikbaar te maken per auto. Het verkeer kent straks een betere doorstroming. Doordat er aanpassingen plaatsvinden qua op- en afritten kan het zijn dat je straks een andere route moet kiezen. Daarnaast heeft het plan ook effect op het verkeer in de stad. Sommige straten worden drukker, andere juist rustiger.

Hoeveelheid verkeer

Als er geen aanpassingen plaatsvinden is er vanaf 2030 geen goede doorstroming meer op de zuidelijke ringweg. Dit blijkt uit onderzoek. Zowel tijdens de ochtend- als avondspits ontstaat er dan lange opstoppingen. Voornamelijk bij het Julianaplein, Vrijheidsplein, de A28 en het stuk tussen het Julianaplein en de Europaweg.

Door de Aanpak Ring Zuid ontstaat er een grotere capaciteit op de zuidelijke ringweg. Hierdoor kan de weg de toename van auto’s eenvoudiger aan. Dit zorgt voor een betere doorstroming, zowel tijdens de ochtend- als de avondspits. Dit betekent straks een snellere reistijd, in de ochtendspits tot 25% en in de avondspits zelfs bijna 50% minder reistijd.

Leefbaarheid Groningen

Groningen is een fijne stad om in te wonen of werken. Het project Aanpak Ring Zuid heeft als doel de leefbaarheid in de stad en omgeving nog verder te verbeteren. Na de aanpassingen levert de weg minder geluidsoverlast op voor de nabije omgeving. Daarnaast krijgt de omgeving meer groenvoorzieningen en een verbeterde luchtkwaliteit.

Zo wordt er gebruik gemaakt van stiller asfalt en in de nabijheid van woningen en scholen komen geluidsschermen. Bij de ondergrondse delen komen geluidsabsorberende wanden. Momenteel valt de luchtkwaliteit rond de zuidelijke ringweg ruimschoots aan de normen. Na afronden van het plan Aanpak Ring Zuid is de lucht rondom de zuidelijke ringweg nog schoner dan nu.

 

Milieu

Vlakbij Groningen liggen twee natuurgebieden, namelijk het Leekstermeergebied en het Zuidlaardermeergebied. Het plan Aanpak Ring Zuid heeft weinig gevolgen voor deze gebieden. Daarnaast leidt het plan niet tot meer overlast van licht of geluid. Daarnaast verdwijnt er geen groen voor het project. Bomen of struiken worden eventueel uitgestoken en verplaatst. Wanneer het echt noodzakelijk is om bomen te kappen, worden hiervoor nieuwe bomen geplant.

Veiligheid

In de toekomst verwacht de regio veel meer verkeer op de zuidelijke ringweg dan nu. Dit in verband met de verdere groei van de stad Groningen. Toch neemt de kans op ongevallen niet toe. De hoofdredenen hiervoor zijn het veiligere wegontwerp en de vele veiligheidsmaatregelen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn digitale informatieborden die de maximumsnelheid aangeven. Ook worden gevaarlijke knelpunten, zoals het Julianaplein, aangepakt. Natuurlijk zijn ongevallen onvermijdelijk. Daarom is er in het plan bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Hier komen verschillende voorzieningen voor.

Kosten Aanpak Ring Zuid

Voor de Aanpak Ring Zuid is een budget van 642 miljoen euro. In deze raming is tevens rekening gehouden met onvoorziene kosten. Bij een kostenoverschrijding staat de Provincie Groningen garant. Om het project binnen budget te houden is er zeer veel aandacht voor kostenbeheersing.

Vacatures Aanpak Ring Zuid

De Aanpak Ring Zuid is momenteel één van de meest prestigieuze projecten in de civiele techniek. Zeker wanneer je woonachtig bent in de regio is een mooie uitdaging om bij te kunnen dragen aan het verbeteren van de mobiliteit en leefbaarheid van jouw regio.

Aanpak Ring Zuid is een zeer groot project en er is dan ook veel vraag naar technisch personeel. Ook vanuit Or-Quest zijn wij continu op zoek naar professionals in de regio Groningen. Wil jij graag een bijdrage leveren aan het project? Solliciteer dan direct via Or-Quest.